Hledat

Doprava

V oblasti dopravy se ve společnosti TollNet a.s. zaměřujeme na zpoplatňování uživatelů dálnic, silnic a dalších prvků dopravní infrastruktury a kooperativní inteligentní dopravní systémy v rámci projektu C-ROADS. Jedná se jak o informační systémy, tak i o technická zařízení. Tato stránka vás navede k dalším informacím o našich produktech a řešeních.

řešení pro dopravu

Řešení pro poskytovatele EETS

Evropská služba elektronického mýtného (EETS) je žhavým tématem pro řadu společností působících v oblastech poskytování platebních a finančních služeb nebo pojišťovnictví , ale nejen tam, které chtějí zajímavě rozšířit své portfolio služeb. Naše řešení pro poskytovatele EETS obsahuje jak prověřené hybridní palubní jednotky Billien OBU, tak i všechny potřebné aplikační moduly na bázi systémů Billien 5 a Billien Proxy, které nabízí hladkou integraci s existujícími systémy zákazníka. Jsme otevřeni různým modelům spolupráce se zákazníky – od dodávky produktů do vlastního prostředí zákazníka až po poskytnutí všeho potřebného formou služby s provozem v cloudu. Samozřejmostí je pak profesionální technická podpora zákazníků při certifikačních a integračních procedurách s výběrčími mýtného.

Řešení pro výběrčí mýtného

Zavádění evropské služby elektronického mýtného (EETS) přineslo významné přerozdělení rolí v oblasti výběru mýtného. Péči o zákazníky přebírají poskytovatelé EETS a výběrčí mýtného se zaměřují na vytváření jednotného a nediskriminačního prostředí pro poskytování EETS v jejich oblastech EETS a zejména na kontrolu dodržování pravidel výběru mýtného. Řešení naší společnosti pro výběrčí mýtného využívá našich dlouhodobých zkušeností s elektronickým výběrem mýtného s použitím moderních satelitních technologií a poskytuje všechny informační systémy (Billien 5) a kontrolní technologie (kontrolní brány, hlídková vozidla, přenosná kontrolní zařízení a další) pro výběrčí mýtného. Řešení poskytuje všechna standardizovaná rozhraní pro spolupráci s poskytovateli EETS a efektivně implementuje související procesy (zpracování polohových dat, předepisování mýtného, kontrola a další).

Elektronický výběr mýtného

Naše řešení pro elektronický výběr mýtného představuje kompletní řešení (end-to-end) pro výkonové zpoplatnění dopravy jehož jádrem je informační systém Billien 5.  Nabízíme vše od palubních jednotek, přes všechny informační systémy a podporu Evropské služby elektronického mýtného (EETS) až po vybavení obchodních míst. Díky široké podpoře pro integraci naše řešení snadno spolupracuje s bankami, vydavateli palivových karet, orgány státní správy, poskytovateli logistických služeb, střediskem hromadného tisku a mnohými dalšími.

Video Tolling

Video Tolling představuje volitelnou nadstavbu našeho řešení pro elektronický výběr mýtného, které je pak použitelné pro veškerou dopravu, včetně osobních automobilů. V tomto režimu není nutné vybavovat zpoplatněná vozidla palubními zařízeními a pro záznam průjezdů se používá kamerových systémů a dalších zařízení kontrolních mýtných bran.

Elektronická dálniční známka

Systém Billien 5 umožnuje vytvoření úplného řešení pro prodej a evidenci elektronických dálničních známek. Prodej známek je možný, jak prostřednictvím tradičních prodejních kanálů jako jsou prodejní místa, čerpací stanice nebo internetové stránky, tak i prostřednictvím aplikace pro chytré mobilní telefony a samoobslužných kiosků.

Kontrola plnění pravidel zpoplatnění

Kompletní řešení od naší společnosti umožňuje kontrolu plnění mýtné povinnosti a kontrolu plnění povinnosti zakoupení elektronické dálniční známky, a to i současně. Nabízené řešení se skládá ze dvou částí – informačního systému kontroly na základě informačního systému Billien 5 a kontrolních stanovišť – stacionárních (např. kontrolních bran) a mobilních (např. vozidel mobilní kontroly).

produkty pro dopravu

Informační systém Billien 5

Billien 5 podporuje provozní a obchodních činnosti spojené s elektronickým výběrem mýtného a elektronickými dálničními známkami. Umožňuje efektivně provádět a spravovat veškeré činnosti od péče o zákazníky přes ohodnocování a fakturaci až po logistiku palubních jednotek. Billien 5 zahrnuje i podporu pro Evropskou službu elektronického mýtného (EETS).

Další informace k Billien 5 naleznete na stránkách www.billien.com.

Billien OBU – hybridní palubní jednotka

Hybridní palubní jednotka Billien OBU je určena pro instalaci do vozidel podléhajících mýtné povinnosti. Billien OBU je připravena pro EETS díky podpoře interoperabilních technologií – satelitního zjišťování polohy, mikrovlnné technologie DSRC a datové komunikace v mobilní síti; dále rovněž nabízí technologie NFC a Bluetooth. Billien OBU může pracovat buď v režimu tenkého klienta (sběr pozičních dat s následným zpracováním v Billien Proxy) anebo v režimu chytrého klienta (rozpoznání použitého úseku komunikace přímo v palubní jednotce).

Billien Proxy – systém pro management palubních jednotek

Systém pro správu palubních jednotek je určen jednak pro sběr dat z obsluhovaných palubních jednotek – Billien OBU nebo jiné podporované jednotky – a dále pro správu palubních jednotek a dálkovou aktualizaci programového vybavení a dat palubních jednotek. Systém dále poskytuje zpracování polohových dat pro palubní jednotky pracující v režimu tenkého klienta.

Billien TA - chytré kamery

Produktová řada chytrých kamer Billien TA zahrnuje kamery pro stacionární i mobilní aplikace a umožňuje i výrobu kamer v konfiguracích přizpůsobených specifickým požadavkům zákazníka. Tyto kamery nachází uplatnění v mnoha řešeních v sektoru dopravy, jako je kontrola plnění mýtné povinnosti, kontrola elektronických dálničních známek, monitorování provozu, sledování bezpečnosti provozu a další. Kamery umožňují souběžné sledování až tří jízdních pruhů. Jejich software pro zpracování obrazu s algoritmy umělé inteligence umožňuje čtení registračních značek, určování kategorie vozidla, určování barvy vozidla, tovární značky a modelu, detekci bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy, a další. Stacionární kamery lze instalovat nejen na tradiční ocelové konstrukce nad silnicemi, ale také na sloupy vedle silnic, což výrazně usnadňuje instalaci a údržbu. Mobilní kamery je možné instalovat jak zvnějšku vozidla, tak i uvnitř kabiny za předním nebo zadním sklem vozidla.

Vyzkoušejte si možnosti rozpoznávání obrazu v kameře Billien TA zde.

Informační systém kontroly

Informační systém kontroly (též EFBO) pro kontrolu vozidel a jejich dodržování režimu zpoplatnění vycházející ze systému Billien 5 umožňuje automatické a manuální zpracování záznamů pořízených na kontrolních stanovištích, automatické rozpoznávání přestupků, spolupráci s orgány přestupkového řízení a monitoring zařízení kontrolních stanovišť. Data o zaznamenaných průjezdech mohou být dále využita v režimu Video Tollingu.

Komplet vozidla mobilní kontroly (MEV)

Vozidlo mobilní kontroly (hlídkové vozidlo) je mobilním prvkem kontroly plnění povinností souvisejících se zpoplatněním pozemních komunikací. Naše řešení umožňuje provádění kontroly ze stojícího i jedoucího vozidla. Uvnitř vozidla se nachází i pracoviště pro operativní řešení zjištěných přestupků. Podle požadavků zákazníka může být vozidlo vybaveno i zvláštní výbavou, např. policejní.

Komplet kontrolní mýtné brány

Kontrolní mýtná brána (kontrolní stanice) představuje stacionární kontrolní stanoviště kontroly plnění povinností souvisejících se zpoplatněním pozemních komunikací (elektronické mýto i elektronické dálniční známky). Zaznamenané průjezdy vozidel je možné rovněž zpracovávat v režimu Video Tollingu. Jedná se o komplet kontrolních zařízení umístěných u zpoplatněné pozemní komunikace, kde dílčí komponenty renomovaných výrobců (přehledové kamery, kamery s rozpoznáváním registračních značek, laserové skenery, mikrovlnná komunikační zařízení, vážicí zařízení a další) jsou integrovány prostřednictvím systému Billien Multi-Lane Controller (Billien MLC). Použité technologie zaručují bezproblémový provoz a snadnou údržbu. Díky zavádění umělé inteligence (AI) můžeme stále zlepšovat efektivitu kontroly a optimalizovat náklady na výstavbu, provoz i údržbu.


Abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský zážitek na těchto webových stránkách, žádáme vás o udělení vašeho souhlasu s používáním souborů cookies. Tlačítkem „Přijmout pouze nezbytné“ svolíte k používání zcela nezbytných souborů cookies technického charakteru. Tlačítkem „Přijmout vše“ nám kromě souborů cookies technického charakteru umožníte i používání analytických souborů cookies, které používáme k dlouhodobému zlepšování kvality webových stránek.